※ 위탁의료기관 변동 사항은 코로나19 예방접종 사전예약 시스템 (https://ncvr.kdca.go.kr) 통해 확인 가능

성북구 코로나19백신 접종 위탁의료기관
동명 의료기관명 전화번호 화이자 모더나 AZ 얀센
성북동 서울제이(J)내과의원 02-922-1050 V V V
성북하선의원 02-765-9877 V V V V
정시전내과의원 02-3676-1770 V V
중앙내과의원 02-928-0109 V V V V
이보영소아과의원 02-766-9334 V V V V
삼선동 김명선내과의원 02-747-7582 V V V V
루시나산부인과의원 02-922-7474 V V V V
리츠서울내과의원 02-953-8871 V V
리츠서울신경과의원 02-953-8875 V V V V
맘편한내과의원 02-953-7537 V V V V
삼선서울내과의원 02-922-8275 V V
삼혜이비인후과의원 02-742-6522 V V V V
서울경희통합의원 02-745-8275 V V V V
연세이비인후과의원 02-766-7582 V V V V
우리가정의학과의원 02-743-4735 V V V V
윤홍선내과의원 02-765-3430 V V
이라소아청소년과의원 02-928-8288 V V V V
최강식내과의원 02-926-6111 V V V V
최와김내과의원 02-926-5879 V V V
동선동 김동일내과의원 02-925-0800 V V V V
더서울병원 02-929-2114 V V
미래정형외과의원 02-922-1933 V V V
세연온마음의원
(구세연가정의원)
02-921-0149 V V V
연세수내과의원 02-923-6500 V V V
오라쁘띠의원 1666-2207 V V
이지현내과의원 02-922-9494 V V V V
이혁준정형외과의원 02-922-3232 V V V V
혜화열린의원 02-929-2375 V V V
후이비인후과의원 02-925-8272 V V V V
돈암1동 김선영소아과의원 02-921-6188 V V V V
성북성심신경과의원 02-927-3752 V V V V
성북성심의원 02-927-9536 V V V V
성북성심정형외과의원 02-927-5004 V V V V
돈암2동 SKY서울가정의학과의원 02-928-3175 V V V V
봄빛서울의원 02-921-0180 V V V V
아리랑가정의원 02-922-5575 V V V V
정형근내과의원 02-924-8275 V V V V
김기범이비인후과의원 02-927-2751 V V V V
안암동 고려대학교안암병원 02-2199-3770 V V V
에이치엔비의원 02-923-5905 V V V
우신향병원 02-926-7505 V V V
보문동 권강진정형외과의원 02-953-1010 V V V V
보문제일의원 02-929-7596 V V V V
삼성프렌드의원 02-927-1010 V V V
새서울정형외과의원 02-925-0521 V V V V
정릉1동 김영호외과의원 02-919-2255 V V V V
김인식내과의원 02-919-6500 V V V V
열린소아청소년과의원 02-915-8899 V V V V
튼튼소아과의원 02-919-7557 V V V V
정릉2동 박상현소아청소년과의원 02-913-5700 V V V V
수호신경외과의원 02-916-3535 V V V V
오이비인후과의원 02-911-8270 V V V V
우리의원 02-942-6800 V V V V
정릉성모내과의원 02-910-8858 V V V V
한소아과의원 02-942-7578 V V V V
정릉4동 나현내과의원 02-943-7261 V V V
숨편한인광호내과의원 02-942-3375 V V V
아이사랑소아청소년과의원 02-911-7501 V V V V
엔젤소아청소년과의원 02-911-0009 V V V V
연세가정의학과의원 02-919-5455 V V V V
정릉이비인후과의원 02-911-2133 V V V V
한솔내과의원 02-943-8370 V V V
성북구 코로나19백신 접종 위탁의료기관
동명 의료기관명 전화번호 화이자 모더나 AZ 얀센
길음1동 굿모닝이비인후과의원 02-941-1175 V V V V
김백선내과의원 02-919-1353 V V
맑은성모이비인후과의원 02-913-8175 V V V
365봄이비인후과의원 02-943-9119 V V V
삼성키즈소아청소년과의원 02-941-7275 V V V V
신상윤내과의원 02-941-3505 V V V
아이&I소아청소년과의원 02-943-1333 V V V V
준재활의학과의원 02-911-0119 V V V
길음2동 서울척병원 1599-0033 V V
성북우리아이들병원 02-912-0100 V V V V
수이비인후과의원 02-982-7773 V V V V
에프엠성모의원 02-941-8801 V V V V
이인숙산부인과
제일검진의원
02-389-2822 V V V V
현대내과의원 02-983-8275 V V V V
종암동 굿모닝플러스외과의원 02-909-2296 V V V V
김장욱가정의학과의원 02-941-1097 V V V V
김효석내과의원 02-943-1412 V V V V
노블레스타워 부속의원 02-917-6093 V
서울가정의학과의원 02-953-8575 V V V V
성북중앙병원 02-919-3404 V V V V
세조의원 02-923-4159 V V V
송내과의원 02-927-2926 V V V V
스타이비인후과 의원 02-909-8235 V V V V
아산키즈소아청소년과의원 070-7728-3995 V V V V
해맑은이비인후과의원 02-922-1282 V V V V
허내과의원 02-918-8275 V V V V
월곡1동 기린아이소아청소년과의원 02-918-0700 V V V V
박가정의학과의원 02-987-2724 V V V V
에스메디센터내과외과의원 02-6925-0700 V V V V
우리들이비인후과의원 02-941-5075 V V
이제룡가정의학과의원 02-916-8341 V V V
월곡2동 김가풍정형외과의원 02-941-3232 V
김세진소아청소년과의원 02-910-1255 V V V V
명가정의학과의원 02-917-1577 V V V V
온누리산부인과의원 02-919-2321 V V V V
용가정의학과의원 02-919-7583 V V V V
월곡바른재활의학과의원 02-6284-7575 V V V V
월곡순정형외과의원 02-909-6002 V V V V
윤영근내과의원 02-941-0035 V V
이정균내과의원
(구,장명의원)
02-915-0443 V V V V
장위1동 성심가정의학과의원 02-917-5200 V V V V
장위성모정형외과의원 02-942-7582 V V V V
장위2동 박앤김내과의원 02-911-2019 V V V
서호종의원 02-909-2953 V V V V
장대환내과의원 02-909-3980 V V V V
좋은이비인후과의원 02-943-8866 V V V V
최준내과의원 02-915-7812 V V V V
장위3동 아산드림의원 02-916-8300 V V V
우리봄소아청소년과의원 02-943-1255 V V V V
참이비인후과의원 02-942-7512 V V V V
석관동 강북삼성의원 02-965-6900 V V V V
두산의원 02-965-7513 V V V V
박규호내과의원 02-959-9697 V V V
서울성모의원 02-966-1002 V V V V
서울하나내과의원 02-916-0875 V V
연세속편한의원 02-967-3333 V V V V
인선소아과의원 02-962-2955 V V V V
중앙기독의원 02-966-7762 V V V